Импровизирай бизнеса си

“Импровизирай бизнеса си" използва методи, вдъхновени от импровизацията и емпатичен подход за откриване на личната визия.

Добрата импровизация се опира на слушане, бърза реакция, креативност и подкрепяне на чуждите идеи. Целта е до финала на тренинга, между участниците да се постигне едно по-добро ниво на осъзнаване, общуване, доверие и креативност.

Как може това да бъде полезно за бизнеса?

​​Тренировката по Импровизация включва редица упражнения, които развиват в човек уменията за:
 • аналитично мислене 
 • взимане на бързи решения 
 • креативност 
 • увереност 
 • отговорност към себе си и групата 
 • самоинициативност 
 • активно присъствие тук и сега
Когато това се комбинира с умението за слушане и дълбочинно общуване, които емпатичните упражнения дават, може да се получи цялостно подобрение в начина, по който човек се чувства и мисли, а оттам се подобрява и атмосферата в целия екип. Освен това практиката ни показва, че групите по импровизация се сработват много бързо и качествено. Създава се неосъдителна среда, която трайно служи на комуникацията и екипната работа.

Как протича обучението?

 • Продължителност
  В зависимост от индивидуалните нужди и цели, тренингът може да бъде еднократно събитие, а за постигане на още по-качествени резултати може да се провеждат регулярни тренировки. ​ 
 • Необходима база
  За да проведем спокойно обучението, се нуждаем от пространство, така че всички участници да могат да се включат активно. В зависимост от броя им можем да използваме собствена база, свободна конферентна зала или по-голямо офис помещение. ​ 
 • За кого е подходяща практиката
  Импро практиките нямат рамкови ограничени. Всеки желаещ може да опита
Подобри работната атмосфера с методите на импровизационния театър още сега!
Повече за импровизацията тук:
Търсене